Нормативно-правова база

 

Постанова Кабінету міністрів:
Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF#Text</li> )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 21 липня 2021 р. № 765 Київ Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/765-2021-%D0%BF#Text ) 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 29 квітня 2022 р. N 493

Київ

Про внесення змін до Положення про інклюзивно-ресурсний центр

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. N 545 (Офіційний вісник України, 2017 р., N 61, ст. 1859; 2018 р., N 68, ст. 2284; 2020 р., N 87, ст. 2801; 2021 р., N 60, ст. 3786), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

29 квітня 2022 року під час засідання Кабінету Міністрів України було ухвалено зміни до Положення про інклюзивно-ресурсні центри щодо розширення кола завдань на період дії воєнного стану.

Нові завдання ІРЦ:

 • проведення комплексної оцінки та здійснення системного кваліфікованого супроводу осіб з ООП, які вимушено змінили місце проживання (перебування) та були зараховані в інклюзивні класи (групи) або здобувають освіту з використанням технологій дистанційного навчання;
 • надання інформаційної підтримки батькам дітей з ООП щодо закладів, у яких дитина може продовжувати навчання та отримувати інші додаткові послуги.

Документ також передбачає створення умов для психологічної підтримки дітей, які переживають психологічну травму.

На період дії воєнного стану фахівці ІРЦ зможуть надавати додаткові корекційно-розвиткові послуги всім дітям з ООП, зокрема й дистанційно.

Крім того, зміни сприятимуть спрощенню процедури подання документів для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, а також створенню належних умов для звернення до ІРЦ осіб, які супроводжують групи внутрішньо-переміщених і потребують додаткової підтримки.

Зазначимо, що головними завданнями інклюзивно-ресурсних центрів, яких до початку воєнних дій налічувалося в Україні 667, є якомога раніше й якісніше визначити в дитини особливі освітні потреби та надати закладам і батькам рекомендації, які допоможуть здобувачам реалізувати право на освіту. В інклюзивно-ресурсних центрах до початку воєнної агресії російської федерації працювало близько 4500 висококваліфікованих фахівців-педагогічних працівників, які надавали та продовжують надавати допомогу дітям з особливими освітніми потребами.

«Мета і завдання діяльності інклюзивно - ресурсного центру Пісківської ОТГ - покращити умови для дітей з особливими потребами для отримання рівного доступу до якісної освіти та інших послуг в інклюзивному навчальному середовищі.

Мета:

Вивчення дитини і визначення її потреб

Надання консультацій закладам освіти і батькам

Супровід дитини і надання необхідних послуг

Завдання:

  • Проведення комплексної фахової оцінки дітей
  • Надання рекомендацій
  • Реалізація права на освіту з врахуванням індивідуальних потреб
  • 1) проведення комплексної оцінки з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розроблення рекомендацій щодо програми навчання.
  • 2) надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами, які навчаються у дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах (не відвідують навчальні заклади), здобувають повну загальну середню освіту у професійно-технічних навчальних закладах та не отримують відповідної допомоги;
  • 3) надання консультацій та взаємодія з педагогічними працівниками дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання;
  • 4) Надання консультативно - психологічної допомоги батькам.
  • 2.Пріоритетні напрямки :
  • Пріоритетним напрямком роботи ІРЦ є всебічна підтримка родин, які виховують особливих дітей, в тому числі з інвалідністю. - створити розвивальне середовище для реалізації дитиною свого природного потенціалу;
  • - розвивати базові якості дитини відповідно до її потенційних можливостей ;
  • - створення фундаменту успішності дитини в умовах навчального закладу
  • - розвиток цілісної особистості дитини;
  • - надання якісної, корекційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.
  • 3.Нормативно-правова база.
  • Центр у своїй діяльності керується :
  • Конституцією України,
  • Конвенцією про права осіб з інвалідністю,
  • Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту»,
  • Положенням про інклюзивно - ресурсний центр, а також актами уповноваженого органу управління та іншими нормативно-правовими актами.
  • 4.Шляхи реалізації.
  • Підвищення рівня підтримки дітей з особливими потребами в умовах дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів.
  • Підвищення рівня компетентності батьків дітей з особливими потребами в питаннях їхніх прав та можливостей.
  • Підвищення рівня компетентності педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами в інклюзивному навчальному середовищі.
  • Підвищення рівня компетентності викладачів , які працюють в інклюзивному навчальному середовищі.
  • Підвищення рівня компетентності представників місцевих органів управління освіти в питаннях інклюзивної освіти.
  • Проведення та участь у науково-методичних, психолого-педагогічних семінарах, семінарах-практикумах, конференціях, методичних, об'єднаннях;
  • Створення методичної бази з науково-методичною та психолого-педагогічною літературою ;
  • Участь у методичних заходах відділу освіти Пісківської селищної ради ОТГ.
  • Створення бази даних дітей ООП.
  • Ведення реєстру дітей ООП.
  • 5. Органіція освітнього процесу
  • створення комфортних умов для перебування дітей в ІРЦ;
  • створення розвивального середовища для дітей з ООП;
  • створення умов для взаємодовіри між всіма суб'єктами освітнього процесу (педагогами, дітьми, батьками, громадськістю).
  • 6.Матеріально-технічне забезпечення умов реалізації програми.
  • - ремонт виділеного приміщення інклюзивно -ресурсного центру;
  • - створення сучасного предметно-ігрового середовища;
  • - забезпечення інклюзивно- ресурсного центру новітніми технічними засобами для ефективного надання корекційно- розвиткових послуг відповідно до рекомендацій МОН.
  • - оснащення кабінетів ЛФК, вчителя -дефектолога ,вчителя -логопеда, практичного- психолога та Сенсорної кімнати;
  • - придбання дитячих меблів та меблів для організації навчального процесу в Інклюзивно -ресурсному центрі;
  • 7.Фінансово-господарська діяльність.
  • Фінансово-господарська діяльність Інклюзивно-ресурсного центру здійснюється на основі коштів місцевого бюджету та благодійних коштів відповідно до чинного законодавства.
  • 8.Очікувані результати.
  • - формування всебічно розвиненого громадянина України;
  • - формування у дітей позитивної мотивації до навчально-виховного процесу;
  • -підвищення рівня підтримки дітей з особливими освітніми потребами;
  • -підвищення рівня компетентності батьків дітей з особливими освітніми потребами;
  • - посилення фахової спроможності педагогів, які працюють з дітьми з особливими потребами;
  • 9.КІНЦЕВА МЕТА ДІЯЛЬНОСТІ ІРЦ:
  • ІРЦ забезпечує право дітей на об'єктивну оцінку та отримання фахової
  • допомоги з врахуванням індивідуальних потреб дитини;
  • ІРЦ консультує батьків, надаючи їм дієві поради щодо розвитку і
  • освіти дитини ;
  • ІРЦ надає поради навчальним закладам, що сприяє наданню якісних
  • освітніх послуг;
  • ІРЦ сприяє усуненню конфліктних ситуацій, надаючи фахові висновки та поради.

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started