ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ДОПОМОГА

 

Психолого-педагогічна допомога спрямована на:

​​

 • соціалізацію дітей з особливими освітніми потребами, розвиток їх самостійності та відповідних компетенцій;

 • формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови підготовки дітей з особливими освітніми потребами до навчання в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах;

 • розвиток навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, становлення особистості.

Методичні рекомендації щодо роботи з дітьми зі складними комплексними порушеннями у період карантину- рекомендує психолог.

При організації корекційної роботи для дітей даної категорії під час карантину можна скористатися такими прийомами:

 • Збереження постійності в організації простору, що допоможе уникнути поведінкових проблем;
 • Засвоєння дитиною чіткого розпорядку дня та розкладу занять, це створює комфортну атмосферу та підвищує працездатність дитини;
 • Створення комфортного психологічного клімату під час занять вдома. Дитина повинна бачити, що заняття проходитимуть в безпечній психологічній атмосфері і ритм його не буде порушено.
 • Чіткість і короткотривалість часових інструкцій. Для дитини інструкції повинні бути зрозумілими і короткотривалі «Візьми ручку», «Дай іграшку» і тоді вони будуть доступні для дитини.
 • Використання символів для розвитку уміння орієнтуватися самостійно в діях. В якості символів можуть бути використані: малюнки, фотографії.
 • Акцент на позитивну мотивацію. Надлишкова фіксація уваги дитини на будь-які об'єкти повинна бути використана на користь навчання.
 • Розвиток сенсорно-мовного сприйняття. якщо є така можливість, то предмети про які йде мова на занятті необхідно роздивитися, пощупати, назвати (це може бути лід з морозильної камери, справжні фрукти, овочі, тепла та холодна вода та ін.), що дає можливість кращому засвоєнню навчального матеріалу. При цьому варто пам'ятати, що сенсорне перевантаження може призвести до зривів.
 • Надання фізичної допомоги в організації навчальних дій. На заняттях з даною групою дітей можна використовувати підтримку руки, письмо «рука в руці», виконання дій разом з дорослим.
 • Зняття статичного напруження через фізичні вправи і зміну видів діяльності. Фізичні вправи піднімають загальну активність дитини і знімають напругу. Саме тому на заняттях крім стандартної паузи можна додати більшу кількість практичних дій: приклеювання, розтирання пластиліну, робота з паличками та ін.


Методичні рекомендації щодо роботи з дітьми з ООП у період карантину рекомендує вчитель-дефектолог

При організації корекційної роботи для дітей даної категорії під час карантину можна скористатися такими прийомами:

Принципи роботи з дитиною у період карантину

-систематичність
-доступність

- задавайте докладні питання

- формулювання простих команд
- контролювати, щоб у дитини було одне завдання на один раз
- письмові роботи слід ділити на більш дрібні частини
- більше часу на відповідь,
-переконатися, що дитина зрозуміла команду,
- адаптувати матеріал до можливості диитнини
- використовувати завдання на комп'ютері
-визначити час на виконання завдання.


Методичні рекомендації щодо роботи з дітьми зі складними комплексними порушеннями у період карантину- рекомендує вчитель-логопед.

У особливої дитини з приходом в колектив в процесі тривалого спілкування з батьками виробляється своєрідна мова жестів та передбачення батьками без мови , бажань дитини.

Вдома дистанційно, треба проводити заняття самим батькам постійно!

Відійти від стереотипних рухів з іграшками та «занурення в себе».

Хаотичні бажання дітей обмежувати, не бійтесь заборонити дитині, привчайте її до фрази .

Виробляйте свої заняття( у вас є досвід проведення занять з логопедом).Ви отримали попередні знання як працювати над звуковимовою та диханням, поповненням пасивного та активного словника! Кожного дня знайдіть час на закріплення цих знань.

Діти часто реагують на тихий голос, заспокоюються під знайому музику, не дивляться на міміку при вимові. Пам'ятаючи про це, під час занять потрібно вимовляти - звук, склад чи слово на вушко з різною силою голосу, інтонаційною забарвленістю. Використовуйте символи букв. Багаторазово вимовляйте слова , адже рухова пам'ять у таких дітей не достатня. Складні слова знову діліть на склади, звук і повторюйте знову та знову, співаючи допомагаючи рухами, показуючи букви та склади. Це необхідно для вироблення чуття мовлення, яке відсутннє у дітей з ТПМ

Завжди говоріть з дитиною про певні події та речі в побуті навколо вас. Навіть якщо дитина не відтворює мовлення. Закінчуйте всі домашні вправи.

Заняття похвалою або заохоченням.

Ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти Київської області

У період карантину батьки та педагогічні працівники можуть звернутися за допомогою до найближчого інклюзивно-ресурсного центру (контакти центрів, як правило, оприлюднені у доступний спосіб - контактні телефони, електронні пошти, посилання на сайт ІРЦ , оголошення, розміщені при вході в приміщення ІРЦ, на сайтах відділу освіти та ІРЦ , повідомлення в ЗМІ тощо):

 • Фахівці центру працюють з дітьми та батьками згідно встановлених графіків роботи. Батьки можуть звертатись до фахівців в робочий час для отримання порад та рекомендацій.
 • Фахівці центру проводять дистанційні заняття та консультації за допомогою електронних технічних засобів (у відеорежимі за допомогою Viber, Skype, Zoom, а також в телефонному режимі, з допомогою електронної пошти тощо), зручних для отримувачів послуг.
 • Фахівці ІРЦ за потреби надають консультації педагогічним працівникам, які працюють дистанційно з дітьми з ООП.

Методичні рекомендації щодо роботи з дітьми зі складними комплексними порушеннями розвитку в період карантину

При розгляді проблеми комплексних психофізичних порушень важливим є врахування факту унікальності та своєрідності розвитку таких дітей, необхідність уваги до великої кількості проблем медичного, психологічного, освітнього і, як наслідок, соціального характеру, що виникають в процесі їх навчання і соціальної реабілітації.

До складних порушень дитячого розвитку відносять поєднання двох чи більше психофізіологічних порушень (зору, слуху, інтелектуального розвитку тощо) в однієї дитини.

Залежно від структури порушень, діти з комплексними порушеннями поділяються на три основні групи.

До першої групи входять діти з двома вираженими психофізичними порушеннями, кожне з яких може викликати аномалію розвитку: сліпоглухі діти, глухі діти з порушеним когнітивним розвитком, слабочуючі з затримкою психічного розвитку.

До другої - ті діти, які мають одне суттєве психофізичне порушення (провідне) і супутнє інше порушення, виражене в слабкій мірі, але помітно ускладнююче хід розвитку (діти з інтелектуальними порушеннями та з невеликим зниженням слуху). В таких випадках говорять про ускладнене порушення.

До третьої групи входять діти з так званими множинними порушеннями, коли є три і більше порушень (первинних), виражених в різній мірі, і, які призводять до значних відхилень у розвитку дитини: слабкозорі глухі діти з інтелектуальними порушеннями. До множинних порушень можна також віднести і поєднання в однієї дитини цілого ряду невеликих порушень, які мають негативний кумулятивний ефект, наприклад, при поєднанні невеликих порушень моторики, зору і слуху в дитини може бути виражене недорозвинення мовлення.

Таким чином, до дітей із складними порушеннями можна віднести дітей, у яких спостерігаються порушення розвитку сенсорних і моторних функцій в поєднанні з інтелектуальними порушеннями.

У період карантину всі діти знаходяться на дистанційній формі навчання адже, попри все - потрібно продовжувати процес здобуття знань і загальний розвиток дітей.

Під час карантину звільнився час для родини та додаткова можливість використати цей час з користю!

Шановні батьки! Ваші діти будуть раді та вдячні батьківській увазі та цікавому проведенню часу.

Рекомендації батькам дітей з особливими потребами у період карантину

Під час карантину, організовуючи вільний час та навчання дитини з комплексними порушеннями розвитку варто враховувати наступне:

Потрібно враховувати, що зміни в організації життя дитини потребують адаптаційного періоду, який може тривати від декількох тижнів до місяця. Для дітей з особливими освітніми потребами ця адаптація проходить іще складніше. Тому треба розуміти складність ситуації і бути терплячими та обережними до своїх дітей і розуміти, що карантин - це не канікули.

Дотримання режиму дня ( чергування інтелектуального навантаження з фізичним): прийом їжі, заняття, ігри, прогулянки, відхід до сну - повинні відбуватися в один і той же час. Розподіляйте навантаження. Не виконуйте все одразу. Інтелектуальні завдання виконуйте у І половині дня, фізичні - у ІІ половині дня.

Вдома слід створити для дитини спокійну обстановку. У кімнаті має бути мінімальна кількість предметів, які можуть відволікати, розсіювати увагу.

Створіть необхідні умови для роботи. У дитини повинен бути свій куточок, під час занять на столі не повинно бути нічого, що б відволікало увагу. Над столом не повинно бути ніяких плакатів і фотографій.

Встановити (налагодити) та підтримувати дистанційний зв'язок із спеціалістами та слідувати їх рекомендаціям, як займатися з дитиною вдома. Старанно, своєчасно виконувати побажання, рекомендації і завдання педагогів. Не нехтувати порадами педагогів щодо необхідності вчасного консультування та лікування у лікарів-фахівців.

Слід пам'ятати, що знання краще засвоюються в ігровій формі. Всі уміння та навички закріплюються за принципом «від простого до складного» (якщо дитина вільно виконує завдання, або навичка вже сформована і доведена до автоматизму, тоді ускладнюємо завдання або формуємо нову навичку).

Якщо дитина постійно користується підказками (фізична - рука в руці, жестова, словесна), то можна поступово зменшувати кількість їх використання і надавати дитині більше самостійності в діях. Допомагати дитині, але не виконувати завдання замість неї.

У взаєминах з дитиною не варто допускати «вседозволеності», інакше дитина буде маніпулювати. Чітко визначати і обговорювати з дитиною, що можна, а що не можна робити. Не бійтеся в чомусь відмовити дитині, якщо вважаєте її вимоги надмірними.

У повсякденному спілкуванні з дитиною варто уникати різких заперечень, тому що такі діти часто є імпульсивними і відразу ж відреагують на заборону непослухом або вербальною агресією. В цьому випадку треба говорити з дитиною спокійно і стримано, бажано дати можливість вибору.

Для дітей з особливими освітніми потребами час коригується за індивідуальними можливостями. Важливо не перевантажувати дитину.

Більше звертайте увагу на сильні сторони дитини - це допоможе сформувати рівновагу зі щойно виявленими проблемами. Здібності є в усіх дітей, їх потрібно лише виявити і розвивати. Будьте готові допомагати дитині, однак, за найменшої можливості, посилюйте її незалежність.

Підбадьорюйте та заохочуйте дитину, щоб виховати у неї самовпевненість. Хваліть завжди за конкретну дію.

Поради, як заохочувати дитину до впевненості та самостійності:

 • наголошуйте на позитивному: визначайте, підтримуйте та формуйте сильні сторони своєї дитини. Створюйте ситуації, де ці сильні сторони можуть якнайкраще проявлятися. Визнання та похвала утворюють міцне підґрунтя для навчання нових і незнайомих навичок чи виконання завдань. Уникайте порівнянь дитини з іншими дітьми, оскільки це нівелює унікальність кожної особи;
 • надавайте вашій дитині можливості навчитися нового - займатися спортом чи рукоділлям. Дітям потрібно відчувати, що вони щось вміють або знають, як робити;
 • створюйте для своєї дитини ситуації, в яких вона відчуватиме задоволення від допомоги іншим;
 • допомагайте вашій дитині висловлювати власні думки, ідеї, погляди, почуття. Для зразка - висловлюйте перед нею свої думки вголос;
 • слухайте свою дитину. Додавайте кілька слів, щоб підбадьорити, заохотити до спілкування. Коли навички активного слухання моделюються вдома, дитина, ймовірно, повторюватиме їх під час свого спілкування з іншими;
 • заохочуйте дитину ставити запитання;
 • завжди уважно слухайте свою дитину.

Рекомендації педагогам які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами у період карантину

Заняття потрібно планувати в тісній взаємодії з асистентом вчителя та батьками.

Асистент вчителя приймає активну участь у підготовці до уроку (виготовлення презентації, дидактичних ігор в PowerPoint, підбір текстів для аудіовикладання, картинок та схем для унаочнення матеріалу).

Провідною концепцією в системі педагогічної реабілітації дітей з комплексними порушеннями є модель «крок за кроком», яка полягає в можливості навчанню дитини певним навичкам саме в тому віці й саме в тому об'ємі.

Варто створити для роботи спокійну атмосферу, налагодити доброзичливий, партнерський контакт і роботу починати завжди з усмішки.

Пам'ятайте, що час, протягом якого дитина може концентрувати увагу - 5-7 хвилин, в кращому випадку - до 15 хвилин.

Вчитель повинен володіти загальними знаннями про психофізіологічні особливості розвитку конкретної дитини і навчати дитину насамперед тих навичок, які насправді потрібні його учням у повсякденному житті.

Насамперед потрібно усвідомити, що саме дитина вже може, тобто як вона спілкується, як рухається, як пізнає світ, що знає про нього і як ці знання використовує, як проводить свій вільний час, що найбільше любить робити.

Слід пам'ятати, що, коли маєш справу з дітьми з комплексними порушеннями в розвитку, неможливо однозначно окреслити послідовність здобуття ними окремих умінь. Так, жодна з існуючих шкал розвитку не є достатньо вдала, оскільки розвиток таких дітей в окремих сферах не є гармонійним і не відбувається за стандартним зразком.

Дидактичні засоби повинні бути безпечними і естетичними. Вони повинні добиратися відповідно до віку, щоб не інфантилізувати учнів і бути суттєвим елементом формування їх особистості, надавати їм оптимальну кількість різноманітних сенсорних збудників, давати можливість самостійного застосування і здобування досвіду.

Підібрані матеріали мають наближати світ, у якому живе дитина. Добре, якщо це будуть предмети щоденного вжитку, вони повинні бути дібраними старанно й індивідуально, з урахуванням того, чому учень надає перевагу (при підготовці завдання для дитини під час дистанційного навчання візьміть до уваги її інтереси та захоплення - машини, динозаври, котики тощо).

Засоби також добираємо відповідно до виконання конкретного завдання або проведення певного виду стимуляції.

Найважливіші вказівки при добиранні предметів дає сам учень: важливі його реакції, настрої під час ознайомлення з новою річчю, можливість бути виконавцем, зацікавлення наслідками користування предметом.

В процесі роботи з дитиною педагоги та батьки мають консультуватися з іншими спеціалістами: фізіотерапевтом, логопедом, психологом, іншими педагогами, які вже мають досвід у навчанні учнів з комплексними порушеннями.

Заняття, незалежно від того де вони відбуваються, повинні мати сталий розпорядок дня та графік. Структуризація є одним з найголовніших завдань в роботі з дітьми, які мають комплексні порушення.

Будь-яке завдання повинно викликати позитивні емоції та бажання його виконувати. Варто обов'язково включати в роботу коригування порушень у розвитку емоційно-особистісної сфери (релаксаційні вправи для міміки обличчя, драматизації, читання за ролями).

Якщо дитина має порушення слуху, можна використовувати різні програми, які допомагають перекладати інформацію для тих учнів, які використовують мову жестів; завдання, які включають перегляд фільмів/відео із субтитрами; програми, які можуть містити інструкції для батьків. Матеріал для занять має бути в більшій мірі наочним.

Якщо дитина має порушення зору, то необхідно підбирати матеріал, який спрямований на сприйняття іншими органами чуття. Велике значення в навчанні незрячої дитини, компенсації сліпоти має мова, і не тільки її комунікативна функція, а й зміст мови, тобто за допомогою мови дитина отримує найбільше основної інформації про оточуючий світ під час спілкування в активній, предметній, ігровій та начальній діяльності.

Під час роботи із дітьми, які мають інтелектуальні порушення, необхідно враховувати такі фактори, як: пошук завдань, які б максимально стимулювали активність дитини, давати завдання з опорою на зразки, проводити чіткий і доступний інструктаж, працювати, враховуючи труднощі запам'ятовування і порушення працездатності в процесі виконання практичних завдань, додатково пояснювати навчальний матеріал, давати можливість виконувати завдання у повільнішому темпі, зменшувати їхню кількість, надавати додаткові запитання з метою глибшого розкриття змісту завдання, наводити вже відомі їм приклади та аналогії; враховуючи труднощі орієнтування в завданні, використовувати поетапну інструкцію і поетапне узагальнення, поділяти завдання на складові, формувати вміння планувати свою діяльність у процесі його вирішення. Подавайте зміст навчального матеріалу невеликими частинами, використовуючи мультисенсорний підхід (слуховий, візуальний, маніпуляційний). Якомога більше повторюйте та закріплюйте вивчене.

При організації роботи для дітей з розладами аутистичного спектру під час карантину можна скористатися такими прийомами:

 • збереження постійності в організації простору, що допоможе уникнути поведінкових проблем;
 • створення комфортного психологічного клімату під час занять вдома. Дитина повинна бачити, що заняття проходитимуть в безпечній психологічній атмосфері і звичний ритм не буде порушено;
 • використання символів для розвитку уміння орієнтуватися самостійно в діях. В якості символів можуть бути використані малюнки, картки, фотографії тощо;
 • не допускати сенсорного перевантаження - це може призвести до зривів;
 • зняття статичного напруження через фізичні вправи і зміну видів діяльності.

Для дітей із дитячим церебральним паралічем необхідний розвиток дрібної моторики рук, координації рухів обох рук, сили м'язів (з використанням еспандера, силоміра, розривання паперу, розминання пластиліну, глини тощо) в поєднанні з оздоровленням і лікуванням.

Запропонуйте батькам збирати продукти дитячої діяльності: фото, відео матеріали (якщо у батьків є відповідні ресурси), або певна папка, яку дитина може оформити за своїм бажанням, і в якій будуть зберігатися домашні завдання.

Наприкінці тижня обов'язково підводьте підсумки. Це дасть вам змогу оцінити виконання завдань, простежити динаміку розвитку, вірно спланувати подальшу роботу.

Корисні посилання

Добірка інтернет-ресурсів, що можуть стати у нагоді батькам та педагогам при організації роботи з дітьми з комплексними порушеннями розвитку в період карантину:

 • https://mon.gov.ua/ua/news/startuye-osvitnij-onlajn-kurs-dlya-vchiteliv-pochatkovih-inklyuzivnih-klasiv Освітній онлайн-курс для вчителів початкових інклюзивних класів
 • https://www.youtube.com/watch?v=bZfnmOEQ2dw Успішна освіта для дітей з розладами аутистичного спектра. Онлайн-курс для вчителів
 • https://www.youtube.com/watch?v=hrx7gGhD9v8 Компетентності вчителя для реалізації інклюзивного навчання. Онлайн-курс для вчителів
 • https://inkluzia.com.ua/censorni-igri-dlya-korektsiynoyi-roboti-z-ditinou-autistom./ Створюємо інклюзивний простір. Консолідоване постачання. Готові рішення для НУШ, НОП та ІРЦ
 • https://learningapps.org/?fbclid=IwAR2EP0LaawnPkfBijtgz-Kg8U3Xwd6TzxwWBCBgYjbe7V2aNOr7Y-l8xMoI Підтримка навчання та прцесу викладання за допомогою інтерактивних модулів
 • https://thepoint.rabota.ua/karantyn-z-korystyu-sim-onlayn-kursiv-dlya-samorozvytku/ Карантин з користю: сім онлайн-курсів для саморозвитку
 • https://tvoemisto.tv/news/yak_organizuvaty_indyvidualne_navchannya_dlya_dytyny_rozyasnennya_moz_ Як організувати індивідуальне навчання для дитини. роз'яснення МОН
 • https://www.ed-era.com/courses/ Онлайн-курси EdEra - студія онлайн-освіти
 • https://www.youtube.com/watch?v=Pg6yqiB2oE8&feature=share&fbclid=IwAR1pIHhB0NyHF1rq4NQ8Bs2WKeV7Ozv2RGVygxEngF1H4un3Yg-AEOMFJ1g Як говорять тварини. Розвиваючі мультики для дітей українською мовою
 • https://www.youtube.com/watch?v=qUt1v0jrGWQ&feature=share&fbclid=IwAR0UsEYrFSAO_VonH3tkYG34EBEyJ9lUpnlFrsboNMW1bc7OR9E57gYFy20 Розвиваючі логопедичні мультики. Професії
 • https://zatyshok.net.ua/5528/ 11 добрих мультиків для дітей та дорослих, які варто переглянути під час карантину
 • https://osobluvadutuna.com.ua/category?tag=13 Розвиваючі ігри для дитини із ЗПР і аутизмом
 • https://www.youtube.com/channel/UCQ-E7PHQi8o6gxWUd70HBcQ Дитячий канал Ладоньки-Ладоньки - мультфільми українською мовою для дітей
 • https://vemakids.com.ua/ua/education-center/metodyka-rozvytku-navychok-samoobslugovuvannya-u-ditey-z-autyzmom-v-domashnih «Вема Кідс» - постачальник кращих рішень і технологій для розвитку дітей, а також для реабілітації та адаптації дітей з фізичними та психологічними відхиленнями
 • https://fishki.net/3272212-30-prostyh-sposobov-zanjaty-detej-na-karantine.html 30 простых способов занять детей на карантине
 • https://nus.org.ua/ Сайт Нової української школи (НУШ), де розміщуються запитання-відповіді щодо організації інклюзивного навчання

ü https://vseosvita.ua/webinar/rozvitok-impresivnogo-movlenna-u-ditej-z-intelektualnimi-porusennami-167.html Розвиток імпресивного мовлення у дітей з інтелектуальними порушеннями

ü https://vseosvita.ua/webinar/pidtrimka-ditej-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-prakticni-poradi-155.html Підтримка дітей з особливими освітніми потребами: практичні поради

ü https://vseosvita.ua/webinar/igri-ta-zavdanna-dla-formuvanna-movlennevoi-kompetentnosti-nus-116.html Ігри та завдання для формування мовленнєвої компетентності НУШ

ü https://vseosvita.ua/webinar/pedagogicni-pidhodi-v-roboti-z-ditmi-aki-maut-auticni-rozladi-143.html Педагогічні підходи в роботі з дітьми, які мають аутичні розлади

ü https://vseosvita.ua/webinar/nemovlenneva-ditina-v-inkluzivnomu-prostori-142.html Немовленнєва дитина в інклюзивному просторі

ü https://vseosvita.ua/webinar/efektivna-vzaemodia-vcitela-i-asistenta-skladova-uspihu-roboti-v-inkluzivnomu-klasi-134.html Ефективна взаємодія вчителя і асистента - складова успіху роботи в інклюзивному класі

ü https://vseosvita.ua/webinar/spivpraca-fahivciv-ta-batkiv-ditini-iz-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-osnovni-zasadi-efektivnoi-roboti-128.html Співпраця фахівців та батьків дитини із особливими освітніми потребами: основні засади ефективної роботи

ü https://vseosvita.ua/webinar/pobudova-osvitnogo-procesu-komandou-suprovodu-ditini-iz-oop-u-zakladi-osviti-z-inkluzivnou-formou-navcanna-109.html Побудова освітнього процесу командою супроводу дитини із ООП у закладі освіти з інклюзивною формою навчання

ü https://naurok.com.ua/webinar/ne-strashna-inklyuziya-osoblivosti-roboti-z-ditmi-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami?reg=true Вебінар на сайті «На Урок» «(Не) страшна інклюзія: особливості роботи з дітьми з особливими освітніми потребами»

ü https://www.youtube.com/watch?v=jqz53xChwVM&feature=emb_logo Вебінар «Робота з дітьми, що мають синдром Дауна: цікаво про важливе»

Додатки, які дозволяють створювати безбар'єрне освітнє середовище:

ü TalkBack - додаток для людей з вадами зору

ü ISEE - додаток для людей з вадами зору

ü BeWarned - додаток для людей з вадами слуху

ü Програми для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами мультимедійного видавництва «Розумники»

Адаптація Типової освітньої програми спрямована на: 

 • пошук і розроблення способів подання інформації та вивчення предмету дитиною з ООП з урахуванням особливостей її сприймання (візуального, аудіального, кінестетичного; його цілісності і константності, стійкості; орієнтування у просторі (макро і мікро, робочій поверхні, зошиті) і часі тощо);

 • використання додаткових засобів і матеріалів (карток, інструкцій, наочних правил тощо). Додаткові схеми або креслення - примітивні за структурою, але легко зрозумілі за суттю. Це можуть бути логопедичні картки, і кубики Зайцева, і календарі, і спеціальні лінійки або таблички. Урахування координації «око-рука», великої та дрібної моторики тощо; 

 • розробка і формування способів перевірки засвоєння знань та навичок. Введення спеціальної і докладної шкали оцінювання потрібне для виявлення та оцінки найменших позитивних зрушень у просуванні учнів в освоєнні освітньої програми. Характеристика очікуваних результатів має подаватися у єдності всіх компонентів навчання. Не слід розглядати результати засвоєння окремих тем або предметів, оскільки навіть їх сума може не відображати загальної динаміки соціального розвитку учня з ООП чи якості його освіти. Частина учнів з ООП можуть мати прогнозовані локальні труднощі в освоєнні окремих тем чи навіть навчальних предметів, але це не має розглядатися як показник їх неуспішності в цілому. 

Адаптована освітня програма має враховувати:

 • різноманітні вади мовленнєвого розвитку; 

 • специфіку формування та реалізації розумової діяльності; 

 • проблеми уваги та памʼяті; 

 • знижену пізнавальну активність; 

 • порушення в становленні і розвитку всіх компонентів моторної сфери (в тому числі для формування навичок письма, читання);

 • обмежене і уповільнене сприймання, зниження швидкості перероб-ки всіх видів інформації; 

 • прогалини в знаннях про оточуючий світ; 

 • міжособистісні відносини; 

 • особливості особистісного розвитку (навички соціальної поведінки і комунікації, самооцінка, працездатність тощо). 

Адаптації для дитини з особливими освітніми потребами треба проводити паралельно в кількох напрямах: пристосування середовища (пристосування приміщень, розміщення в класі (для зниження відволікання), відповідно до потреб; доступність меблів та робочого місця; спеціальний з'ємний екран; частіші перерви у навчанні: розробити систему додаткових перерв по 2-5 хв. (наприклад, кожні 15 хв. під час уроку, але не більше трьох за один урок) тощо); психолого-педагогічні стратегії (зміни в освітньому середовищі: наочний візуальний розклад, зміна способу повідомлення та організації занять; зміна темпу занять; застосування методу поширення (того, що знає дитина); способи організації колективної навчальної діяльності, способи комунікації, способи пред'явлення і виконання завдань; організаційна допомога дитині з ООП); навчальні матеріали та завдання (матеріали мають містити не лише текстову частину, але і яскраві картинки, фотографії, схеми; надавати інформацію в формі, яка задіює в першу чергу найбільш розвинені органи відчуття дитини; надавати дитині змогу обирати методику виконання завдання (методику, але не зміст самого завдання!); спрощення розміщення тексту на сторінці, а саме: усунення діаграм, малюнків і підписів до них, які можуть відволікати увагу. Однак вилучення ілюстрацій у друкованих матеріалах для деяких учнів може бути недоречним, які спроможні сприймати навчальний матеріал, якщо вчитель вдається до візуальних способів його викладання, до численних малюнків, що доповнюють розповідь; особливі підручники і зошити для дітей з дефіцитарним розвитком (зір) та інтелектуальними порушеннями); система та критерії оцінювання (наприклад: наочні таблиці та графіки досягнень, які можуть заповнюватися разом з учнем (зірочки, смайлики, наліпки, картинки).

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started