ПРОЗОРІСТЬ

2019 рік

2018 рік

2019-2020 

Інформаційний звіт

Кулібаби Ірини Вікторівни

директора ІРЦ

Пісківської СОТГ.

Сьогодні в Україні набирає потужних обертів освітня реформа, невід'ємною частиною якої є інклюзивна складова. І обраний нашою державою напрям на створення гідних умов навчання для дітей з особливими освітніми потребами є кроком до впровадження європейських принципів та стандартів життя.

У липні 2017 року Постановою Кабінету міністрів України №545 передбачено реорганізацію психолого-медико-педагогічних консультацій у інклюзивно-ресурсні центри.

Відповідно до тексту Постанови, Інклюзивно-ресурсний центр - установа, що утворюється з метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного фахового супроводу.

Комунальна установа Інклюзивно - ресурсний центр виконавчого комітету ради Пісківської селищної ОТГ (далі - ІРЦ) здійснює діяльність на виконання Статуту ІРЦ (затвердженого рішенням сесії Пісківської селищної ОТГ №721 від 23.11.2017 року) та річного плану роботи ІРЦ на 2020 р.

У своїй діяльності ІРЦ керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист персональних даних», Положенням про інклюзивно - ресурсний центр затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017р. № 545.

Діяльність інклюзивного центру забезпечують: директор центру Шепелюк Алла Сергіївна, фахівці:вчитель-логопед Крисюк Тетяна Анатоліївна, вчитель - дефектолог Мельник Людмила Анатоліївна та практичний психолог Шепелюк Алла Сергіївна.

Фахівці ІРЦ проводять комплексну оцінку розвитку дитини з метою визначення особливих освітніх потреб дитини, розробляють рекомендації щодо програми навчання; надають психолого-педагогічну допомогу дітям з особливими освітніми потребами; взаємодіють з педагогічними працівниками дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з питань організації інклюзивного навчання; надають психологічну допомогу батькам. Проводять семінари практикуми для педагогів та батьків.

В 2019 р. фахівці ІРЦ пройшли курси підвищення кваліфікації в КНЗ КОР «Київський інститут післядипломної освіти».

В 2019 році відбулося навчання для директорів ІРЦ щодо впровадження системи автоматизації роботи інклюзивних центрів. Впровадження цієї системи здійснюється з метою підвищення ефективності діяльності ІРЦ та взаємодії центрів, батьків та дітей з особливими освітніми потребами, застосування єдиних підходів до комплексної оцінки розвитку дитини, створення та ведення реєстрів дітей з особливими освітніми потребами, відповідних фахівців і закладів.

В липні 2019 року практичний психолог пройшла навчання та успішно склала екзамен на користування психо-діагностичними методиками WISC-IV, Leiter-3, Conners-3, PEP-3, CASD .

У жовтні 2019 року взяли участь у тренінгу «Аутична дитина в школі» від фонду «Дитина з майбутнім », який провела Ірина Сергієнко в ході тренінгу були представлені унікальні методи в роботі з дітьми, сім'ями та багато іншої важливої інформації, яку в подальшому ми використовуємо в роботі .

В грудні 2019 року взяли участь у семінарі "Дитина з ментальними особливостями в дошкільному освітньому просторі: стратегії соціалізації",який провела вчитель-логопед Ірина Фарбатюк .

Під час дистанційної роботи пов'язаної з пандемією «COVID 19» в період з березня по травень 2020 року фахівці центру активно співпрацювали з батьками використовуючи сучасні технології в своїй роботі. Під час карантину фахівці активно займалися самоосвітою, проходили онлайн курси та тренінги, отримали сертифікати з прослуханих тем.

Продовж року активно приймали участь в семінарах, тренінгах,зустрічах пов'язаних з діяльністю ІРЦ ,відповідно плану роботи центру та центру підтримки інклюзивної освіти.

З метою інформування населення про діяльність Інклюзивно- ресурсного центру створена сторінка в фейсбуці та сайт нашого центру на яких фахівці розміщають інформацію щодо діяльності ІРЦ .

З метою забезпечення ефективної та результативної роботи Інклюзивно-ресурсний центр забезпечений науково-методичною літературою для педагогів і батьків дітей з особливими освітніми потребами, іншими наочними та дидактичними матеріалами та необхідним корекційним обладнанням.

Підсумовуючи роботу ІРЦ станом на 30.06.2020 року з вересеня 2019 по червень 2020 р. проведено 52 комплексні психолого-педагогічні оцінки розвитку дитини. Нашими спеціалістами надано 129 консультацій, продовж року проводились корекційно-розвиткові заняття які відвідували 26 дітей.

З метою створення кращих можливостей для навчання дітей та організації якісного інклюзивно-освітнього середовища нашим центром були виокремленні напрямки роботи на наступний рік:

• індивідуальний супровід сімей з дітьми з ООП, а також забезпечення прав на рівний доступ до якісних освітніх послуг;

• надання додаткової підтримки в корекційно-розвитковому процесі дітям з особливими освітніми потребами ;

• навчання та підвищення фахового рівня спеціалістів ІРЦ;

• співпраця з освітніми закладами та надання методичних рекомендацій щодо організації роботи з дітьми з ООП та інше.

Отже, наші плани на майбутнє - добру та корисну справу, яку ми розпочали, важливо продовжувати, удосконалювати та поглиблювати.

З повагою директор комунальної

установи «інклюзивно-ресурсний центр»

виконавчого комітету ради Пісківської селищної ОТГ.

Кулібаба І.В.

2020-2021

Інформаційний звіт

Шепелюк Алли Сергіївни в.о директора

Інклюзивно-ресурсного центру

Пісківської ОТГ за 2020 рік

Діяльність Інклюзивно - ресурсного центру Пісківської ОТГ (далі - ІРЦ) здійснюється на виконання Статуту ІРЦ (затвердженого рішенням сесії Пісківської селищної ОТГ №721 від 23.11.2017 року) та річного плану роботи ІРЦ на 2021 рік

У своїй діяльності ІРЦ керується Конституцією України, Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про захист персональних даних», Положенням про інклюзивно - ресурсний центр затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017р. № 545.

Статутом комунальної установи «ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» виконавчого комітету ради Пісківської селищної об'єднаної територіальної громади.

Педагогічні працівники центру:

вчитель-логопед - Крисюк Т.А

вчитель-дефектолог - Мельник Л.А.

практичний психолог - Шепелюк А.С.

вчитель- реабілітолог - вакантна посада

практичний психолог - вакантна посада

Загальна характеристика діяльності ІРЦ:

Центр створений з метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в тому числі у професійно-технічних навчальних закладах, шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, надання їм психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного кваліфікованого супроводу.

У Пісківській селищній ОТГ загальна кількість дитячого населення (дітей віком до 18 років):1639

Загальна кількість дітей з ООП, які перебувають на обліку в ІРЦ: складає 36 дітей, з них на інклюзивному навчанні 12 (3 - садочок, 9 - школа), на індивідуальному навчанні 8дітей.

Діагностична робота

За період функціонування ІРЦ Пісківської ОТГ, спеціалістами ІРЦ було проведено 99 комплексних оцінок за заявою батьків, з метою визначення освітніх потреб дитини.

За період 2020 року психолого-педагогічне оцінювання дітей з ООП проводилося за допомогою діагностичних методик:


  • WISC-IV - 4 дитини;
  • LEITERS-3 - 6 дітей;
  • PEP-3 - 3 дитини;
  • CASD - 3 дитини;
  • CONNERS - 1 дитина.

Корекційно-розвиткова робота

Протягом року спеціалісти ІРЦ проводили корекційно-розвиткові заняття з дітьми з ООП (26 дітей):

вчитель-логопед - 23 дитини;

вчитель-дефектолог - 17 дітей;

практичний психолог- 16 дітей.

Консультативна та просвітницька робота

За звітний період надано консультацій :

  • 156 - для батьків, педагогів та вихователів.

Спеціалістами ІРЦ у вересні 2020 року було проведено семінар-практикум «Роль вчителя та асистента вчителя в організації навчально-виховного процесу в класі з інклюзивним навчанням».

Create your website for free! This website was made with Webnode. Create your own for free today! Get started